Geeta Rahasya

Shreemat Bhagvad Geeta श्रीमत भगवद गीता શ્રીમત ભગવદ ગીતા ஸ்ரீமேட் பகவத் கீடா శ్రీమాట భగవద్ గీత ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವದ್ ಗೀತ

Feedback:
gitarahasya@gmail.com
Names of the 18 chapters of the Bhagvad Gita are as follow:

1) Arjun Vishad Yog

2) Sankhya Yog

3) Karma Yog

4) Gyan-Karma-Sanyas Yog

5) Karma-Sanyas Yog

6) Dhyan Yog

7) Gyan-Vigyan Yog

8) Akshar-Brahma Yog

9) Raj Vidya Raj Guhya Yog

10) Vibhuti Yog

11) Vishwaroop Darshan Yog

12) Bhakti Yog

13) Kshetra-Kshetragya Vibhag Yog

14) Gun-tray Vibhag Yog

15) Purushottam Yog

16) Daivasursampadvibhag Yog

17) Shraddhatray Vibhag Yog

18) Moksha Sanyas Yog


श्रीमदभगवतगीतेच्या अठरा अध्यायांची नावे पुढिलप्रमाणे आहेत.

1) अर्जुनविषादयोग:

2) सांख्ययोग:

3) कर्मयोग:

4) ज्ञानकर्मसंन्यासयोग:

5) कर्मसंन्यासयोग:

6) आत्मसंयमयोग:

7) ज्ञानविज्ञानयोग:

8) अक्षरब्रह्मयोग:

9) राजविद्याराजगुह्ययोग:

10) विभूतियोग:

11) विश्वरुपदर्शनयोग:

12) भक्तियोग:

13) क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग:

14) गुणत्रयविभागयोग:

15) पुरुषोत्तमयोग:

16) दैवासुरसंपदविभागयोग:

17) श्रद्धात्रयविभागयोग:

18) मोक्षसंन्यासयोग: